Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития

За магистрали ли ще си говорим ?

Тази сутрин при Бареков беше ф­инансовият експерт Росен Плевнелиев, вероятно бъдещ министър на регионалното развитие и благоустройството. road.jpgВ рамките на половин час гостът говори за изграждането на магистралите „Тракия”, „Марица” и „Люлин” .road.jpg Плюс малко за еврондовете,т.е. за промяна в подхода към усвояването им. Да се смееш ли, да плачеш ли! Това е все едно министърът на образованието да говори строителството на нови училища, а не за промяна в държавните изискв­ания и начинът на управление на системата. Или пък министърът на образованието да обсъжда проблемът със задълженията на болниците, а не необходимостта от реформиране на Здравната каса. Допускам, че в следващите си изяви вече като министър, Росен Плевнелиев ще говори повече за политика, отколкото за пътища, но не бива да очаквате чудеса. Ако ГЕРБ спази предизборната си програма като цяло можете да очаквате продължаване на царската стратегия за финансова децентрализация. Както е известно в основата на този подход е да оставим повече пари в общините от местни приходи. И понеже общините не са 5-6, а цели 264, то новото в подхода може да бъде само все по-прецизното преразпределение на средствата за по-бедните от тях. Т.е. за повечето. Към този подход трябва да добавим и това, че правителството ще продължи да упражнява правото си на собственик на по-голямата част от инфраструктурата на общините – пътища, водоснабдяване, гори, води и пр. Какво да си мисля сега освен, че идва трето поколение български политици, които ще се­ опитат да усъвършенстват един модел на местно самоуправление и бюджетни взаимоотношения с горе-долу 30 годишна давност.­ Т.е. от 1979 година, когато излезе Указ № 1995 за селищните системи на Държавния съвет, оглавяван от Тодор Живков.

Хайде сега да си говорим за административен капацитет, за Европа на регионите, дори за управление на еврофондовете. Не. Благодаря за добрите намерения на бъдещото правителство, но очаквам не магистрала, а магистрална реформа. И дори избори за областни съвет в регионите за планиране. И дори бюджетна реформа. И дори съобразяване на секторните политики именно с тази реформа. Ако и това "правителството ще прави всичкото", по един израз на Константин Стоилов в Учредителното събрание през 1879, аз знам какво ще стане.

И накрая искам да припомня на ГЕРБ една препоръка на Конгреса на местните и регионалните власти, която предходните две правителства съзнателно не изпълниха. Става дума за Препоръка № 45 за състоянието на местното и регионално управление в Република България. Именно на основата на тази препоръка и по специално на нейната част по отношение на регионализацията бяха създадени планово-икономическите региони в България. И целта бе не временните и изцяло контролирани от центъра Регионални съвети за развитие, а пълноценни региони, с местни парламенти, собствени приходи и компетенции по отношение на местните ресурси.

Държа да кажа, че не вярвам в проевропейската ориентация, на което и да е правителство на България, ако то не определи за един от своите приоритети политическата децентрализация.

Ще се заеме ли ГЕРБ с тази крупна реформа, която вече бе извършена в новите членки на ЕС от Източна Европа?

Поне засега не виждам такива изгледи