Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития

По-по-най през седмицата

Пазарът на имоти и магистратското съсловие

След поредния арест на висш магистрат – председателят на Административния съд в Бургас Атанас Вълков – вече е ясно, че се оформя сериозен сегмент от играчи на пазара на недвижими имоти у нас. От тук нататък анализаторите и брокерите ще трябва да наблюдават много внимателно действията на магистратското съсловие и да отчитат колебанията на пазара, съобразно неговите действия. Така, както правят техните колеги в Гърция, най-вече по крайбрежието на Бяло море. Ето защо не е зле да се въведе коефициент, който да измерва съотношението „търсене – предлагане” що се отнася до тази влиятелна клиентела. Тъй като днес съм в добро настроение предлагам наименованието съвсем безплатно – Бул Маг Естейт. Ако някой брокер почерпи бира, няма да откажа.


Университетът засенчи синдикатите

Общо взетото протестите срещу правителството в различните сектори жънат успехи. При това без накърняват целостта на правителството. Както всичко друго и те струват пари – автобуси, командировъчни, бензин, време, реклама, плаката и пр. В тази връзка може да се каже, че протестът на Софийския университет в защита на Ботаническата градина в Балчик са най-бързата, най-ефективната и най-автината акция за последните 20 години у нас. Университетът постигна целите си само с няколко медийни изяви и една символично затворена входна врата между братята Евлоги и Христо Георгиеви. Рекордът заслужава да бъде отбелязан в книгата Гинес, стига да има съответната област.


Алексей Петров сред настоятелите на БАН

Гражданското общество нахлу като пълноводна река в Българската академия на науките. Съгласно промените в закона за академията се създава 15-членен широко представителен съвет на настоятелите, чиято работа е да упражнява контрол върху държавната субсидия, а също така върху имотите на БАН.

Както си му е редът на първо място независимостта на институцията ще осигуряват два министри с право на глас от самото правителство. Сред членовете ще бъде също така Дори Янкова /а може би Гинка Чавдаров/ като представител на Националното сдружение на общините. Две места са запазени за работодателските организации и може да се очаква в столовете ще седнат един от собствениците на бившите ВАЦ-ви вестници Огнян Донев и разбира се докторът на науките Алексей Петров, в качеството му на изпълнителен директор на Съюза за инициатива на гражданите, участник в Тристранката. В съвета ще бъдат представени и две неправителствени организации, чиято дейност е в областта на науката и изкуството. По този начин гражданското общество ще сключи двоен обръч около Академията. Отвътре юридическите лица с нестопанска цел Институт по български език, а отвън примерно сдружението за чиста и благозвучна българска реч.
Не е забравен и българският парламент, но след изнурителните гласувания в пленарна зала на депутатът ще му бъде спестено усилието и в настоятелството, тъй като по закон няма право на действителен глас. Има и други интересни новини, но спирам дотук. И това е напълно достатъчно да се обърнат в гроба членовете на първото настоятелство, измежду които са Марин Дринов, Васил Друмев и Николай Ценов.


Очакваме търговско-икономическо споразумение с Йемен

Пожарът в Йемен се разгаря, част от военните преминаха на страната на гражданите, по улиците се стреля. Очаква се българското правителство да одобри търговско-икономическа спогодба, така както направи миналата седмица със Сирийската арабска република. Заседанието на смесения комитет ще се проведе в Сана, когато обстоятелствата го позволят.