Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития

Правителството през октомври

кратък обзор на решенията, взети на неговите пет заседания
Тези дни си направих труда даgerb.jpg погледна в сайта на правителството, за да видя какво е свършило за октомври. Картинката е потресаваща – 145 точки и съответно 145 рещения за петте четвъртъка. Средната натовареност от 29 точки най-вероятно би довело до крайно изтощение всеки член на кабинета в която и да е друга европейска страна. Но, както знаем България е страната на чудесата. И българските министри всеки ден са пред медиите, бодри и готови да отговорят на всички въпроси – от Кремиковци и парното на София до спирането на незаконното строителство по крайморието
.  Всесилни и овластени те управляват всичко що мърда по четирите краища на Родината. *­ И по тази причина понякога географията на решенията  е направо изчерпателна. Имам предвид например т.3 от заседанието на 23.10., с която се увеличава основната месечна заплата на главните архитекти на всичките 264 общини.  Кажете сега, че кабинетът не полага бащински грижи за местната власт. Отделно са удостоени с вниманието на правителството друга поредица от общини, като например Айтос, Момчилград, Панагюрище, Хасково, Симитли, Садово, Тунджа и пр. Става дума за предоставяне на концесии за проучване или пък добив на строителни и други природни материали. Направо са със специален статут бургазлии, след като по незнайни причини е обявена за национален обект бъдещата зона за обществен достъп – морска, ж.п. и автогара. За целта, разбира се е създаден Управителен комитет с видни представители на централната власт. Ще бъдат зарадвани и старозагорци, тъй като кабинетът е взел решение за промяна в структурата на Тракийския университет и откриването на нов факултет. Не е подмината и църквата – предоставен и е за 10 години имот в Кърджали, като целта за целта той е преобразуван от публична в частна държавна собственост. И.т.н.
За изминалия период,  вече общо като граждани,  сме ощастливени с 19 икономически и културни спогодби, три четвърти от които с Беларус, Русия, Куба, Йемен, Тунис, Узбекистан, Ирак и Сан Марино.
Както винаги наградите, назначенията и уволненията имат сериозно присъствие в дневния ред – някъде към 13 процента от точките в дневния ред. Сред тях разбира е и предложението за орден „Стара плаина” за Тодор Батков.
Впрочем, като тегли калема човек под 145 точки се оказва, че две трети от дневния ред на българското правителство е свързан с:
разпореждания с имоти и предоставяне на концесии и др. – 22 решения
управление на икономически, образователни и други държавни институти -- 7
международни спогодби за сътрудничесто, някои, които според мене могат спокойно да си подпишат самите субекти – например Полицейската академия на Словакия от една страна и българската от друга – 8
Спогодби третиращи дипломитически въпроси -- 3
Международни икономически и културни спогодби -- 19
Назначения, уволнения и награди -- 19
Рутинни решения, свързани с участие на България в заседания на органи на ЕС и с присъединяване към международноправни конвенции и договори --  21
оперативни решения от типа на решение за гостуване на американски военен кораб – 2.
До тук общо 99 решения. Останалите 46 са постановленията за изменения на постановления, наредбите и законопроектите.
Ако обаче се вгледаме по-внимателно от тази част от работата на кабинета,  ще видим, че тук преобладават  нормативни актове, свързани с разместване на дирекции в министерствата и корекции в заплатите на администрацията. Или пък с наложителни промени, предизвикани от динамиката в директивите на ЕС, какъвто е случаят със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ветеринарното дело.
В крайна сметка, човек може да преброи на пръсти съществените решения на българското правителство – законопроектът за бюджета и съпътстващите го законопроекти /бюджета на Здравната каса, например/, 150-те лева за пенсионерите през декември, линията на бедността, някои социални преференции за инвалидите и законопроекта с цел прекратяване на така наречените заменки.
Но не мислите, че намирам махна на правителството. Напротив. Това, което прави днешното, ще прави и което и да е следващо правителство на страната.  

Поне, докато субсидиарността, политическата децентрализация и деконцентрацията на властта не станат конкретен, подкрепен с разчети и ясно изтеглен ангажимент в нечия партийна програма.
--------------
*
Както знаете, за разлика от другите европейски страни у нас регионално самоуправление и съответно регионални власти няма.