Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития

Какви ги върши машинистът

Сънно тракат
релсите във мрака.
От умора
ставите болят.
Някой би въздъхнал;
"Не очаквам..."
……..
Из „Огняроинтелигентска”, Н.Й. Вапцаров

Разбира се, че тракат релсите. И то всеки ден. Ето и днес пак се чу „трака-трак”, покрай намерението на министър Дянков да се оправи с финансово недисциплинираните общини.
Както знаете той кара влака * и следи и следи внимателно манометрите и налягането в котела на държавата. Ха-ха, премиерът ли ? Той, както знаете е началник влака. Понякога и кондуктор.

 

Примерно, когато трябва да каже конграчулейшънс на млад човек на млад българин с английски, но без пояс от карате. И съответно да му обясни, че технически всичко е готово **, но все пак символично казано влакът е само до границата.
Но думата ни все пак е за машиниста и за това, че той лично ще дава бонуси на финансово дисциплираните общини. Разбира се, както и досега по утвърдена бюджетна методика. Само че по-нова и по усъвършенствана. Какво си мислите сега? Че машинистът е невинен и че общините го раздават вей-хавей, когато става дума за харченето ? Не твърдя, че всичко при последните е наред. Но пък в персонала на влака всичко е с краката нагоре. Ето вижте сами:
18 октомври, 2011 година. След един не особено ласкав мониторингов доклад за състоянието на местната и регионалната демокрация у нас, Съветът на Европа и съответно Конгресът на местните и регионалните власти на своята 21-ва сесия в Стразбург, приема дори препоръка. Тя носи номер 310, а в точка първа от препоръките, Конгресът призовава българските власти „да преразгледат прилаганата бюджетна процедура и да изменят действащите регламенти с цел да се даде на местните власти бюджетна независимост, в съответствие с принципите, изложени в Хартата ***, по-конкретно в чл. 9;” В следващата точка пък призовават българското правителство да предостави достатъчно финансови ресурси на местните власти, което да се извърши чрез ревизиране на действащите законови регламенти относно финансирането на общините.
Виждате ли? А какво прави машинистъ, когато Европа му препоръча нещо ? Пуска за малко ръчката и прави нова методика. Или пък избира нови членове на Висшия съдебен съвет.
Аз като ви казвам, че премиерът хвърля въглища като луд, но влакът вече е по нанадолнището вие не ми вярвате. Дано, обаче се разминем без ръчна спирачка. Както по отношение финасовата катастрофа на общините, така и в другите неща.
Опаа! Чакайте се наведох много от прозореца и ми влезе сажда в окото.
---------------------
* От прословутите стенограми и разговорите на Ваньо Танов
** За Шенген става дума, разбира се

*** Европейска харта за местно самоуправление
  Снимка: Snews.bg