Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития

Как да отидем до Прага на разноски на Европейската комисия

Европейската комисия обяви конкурс за най-добра идея за намаляване на ненужната бюрокрация. В него могат да участват граждани, фирми, ­corruption.jpgНПО-та. Хубаво! Но най-вероятно в Брюксел не са отчели някои наши особености.* И по тази причина има реалната възможност сума ти български граждани да се изсипят на церемонията в Прага за сметка на европейските данъкоплатци. За да стане това е достатъчно всеки от нас да направи следното предложение:

бърза и незабавна реформа в местното самоуправление, т.е. създаване на второ ниво на базата сегашните шест планово-икономически райони.

Ефектът за всички е:

-- по малко и по-качествени законопроекти, тъй като голяма част и повече регламенти, изнесени в областните съвети
-- по-малко преразпределение в държавния бюджет
-- по-малко ненужна собственост за правителството, т.е. пътища, инфраструтура, гори, резервати, водни басейни и пр., грижата за която ще си поеме областта
-- по-малко чиновници в министерствата и дори по-малко дирекции, като например „Пристанища” в Министерството на транспорта
--по-малко корупция -- като следствие от горното.

Ефектът за бизнеса:


-- по-малко командировъчни, главно до София
-- повече и по ефективно партньорство на бизнеса с местните органи на властта
-- по ефективно и по-рационално облагане с отчитане на местните особености и тяхното влияние върху правенето на бизнес.

Останалото можете да допълните и сами.

Ами това е. Довиждане до 31 януари, когато е церемонията в Прага.
.....................................
? С изключение на Исландия, Македония и държавите-джуджета /Лихтенщайн, Монако и пр./ България е единствената страна в Европа, в която няма регионално самоуправление