Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития

В МВР полицаите намаляват, но осигуровките в бюджета растат

Ако срещнете случайно министър Цветанов и той ви каже „добър ден”, не поглеждайте към слънцето. По-добре отворете Закона за МВР. Но не за да преброите привилегиите на държавните служители във ведомството, защото със сигурност ще ви трябва много време. Погледнете само чл.202, ал. 1, в чиито първи точки е регламентирано допълнителното материално стимулиране на служителите в министерството. И си отговорете на въпроса: възможно ли е вътрешното ни министерство да се е лишило благородно от тази възможност, която предоставя законът? И така да стане образец за останалите български министерства, агенции и ведомства. Разбира се, отговорът е отрицателен. Но не заради днешната публикация на вестник „Сега” и 10 335 443 лв., които ведомството така или иначе е раздало на служителите под формата на ДМС за деветмесечието на миналата година. А най-вече заради един документ, качен на сайта на МВР – „Списък на категориите информация в МВР, подлежаща на класифиране като служебна тайна”. И точка 8 от списъка, съгласно която служебна тайна е също така „информацията относно социалното, здравното и допълнителното задължително пенсионно осигуряване на служителите и курсантите от МВР.” По въпроса каква е връзката между служебната тайна и допълнителното материално стимулиране, може да ви светне дори и най-обикновеният счетоводител. В качеството си на професионалист, който знае, че върху ДМС също се плащат осигуровки. И че справка в НОИ или Здравната каса за няколко служители от различни категории би могла да даде приблизителна представа за това, което се раздава в министерството. Но тъй като нямаме такава възможност, най-добре е да погледнем в официалните отчети на министерството. Така например през 2010 година, когато служителите на МВР наброяват 61 170, по параграф „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” са начислени 185 085 017 лв. За миналата година, при реално заети към декември 52 440 служители, в бюджета са постъпили осигуровки в размер 193 639 275 лв. Нарастнала е и относителната тежест на осигуровките към фонда „Работна заплата” – от 26,5 на сто през 2010 година, на 32 процента на следващата. И всичко това на фона на неособено големите промени в размера на осигуровките, като изключим лекото увелечение на пенсионната. Как става този номер, т.е. да съкратиш близо 9000 служители, а осигуровките ти да продължават да нарастват, това най-добре знае министър Цветанов. Можем и ние да го научим, ако министерството най-сетне „разсекрети” и публикува на своя сайт Наребата за допълнителните възнаграждения по чл. 202, ал. 1 от Закона за МВР. Дотогава звучат несериозно както 58-те хиляди лева, обявени от министъра, така и 20-те милиона, обявени на сайта на ведомството.