Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития

Народното събрание се направи на правителство

Както е известно, съгласно член 1, ал. 1 от Конституцията ние сме република с парламентарно управление.declar_NS.jpg Това сигурно не ви радва чак толкова много, тъй като сме единствената държава в Европа, която се определя като такава. Повече предпочитат други определения, като например правова държава, демократична република и пр. Ясно защо.

С днешната си декларация Народното събрание потвърди определението в Конституцията и съответно своето по-особено място в българската политическа система.

След като сте прочели декларацията, ако малко от малко сте запознати с принципите на представителната демокрация и разделението на властите, най-вероятно ще си зададете следните въпроси:

Работа ли му е на парламента да декларира, че гарантира законността, правовия ред и националната сигурност на Република България ?

Откъде накъде народните представители ще поемат ангажименти за повишаване на благосъстоянието и равнището на живота на българските граждани, включително чрез ревизиране на управлението на тройната коалиция ?­

Вярвате ли, че трябва да бъдат грижа на парламента конкретните мерки за възстановяване на достъпа до европейските фондове и подобряване на тяхното усвояване ?

Каква е тази специална политика по отношение на образованието и здравеопазването ?

Как Народното събрание ще оптимизира държавната и общинската администрация с цел по-висока ефективност ?

Ще кажете може би – той, парламентът все пак обсъжда и приема закони и упражнява контрол върху правителството. Да, така е. Но народното представителство е до тук. От тук нататък Конституцията поне в това отношение е ясна. Съгласно чл 105,ал. 1 и ал. 2 Министерския съвет осъществява вътрешната и външната политика, осигурява обществения ред и националната сигурност и осъществява общото ръководство на държавната администрация и на Въоръжените сили. С другидуми правителството, а не парламента прави политиката и съответно поема ангажиментите. Също така в Конституцията, в чл. 117 , ал.1 пише кой защитава правата и законните интереси на гражданите.

Ще кажете, може би все пак Народното събрание иска да покаже, че ще съдейства на правителството. Т.е. народните представители по-възможно най-тържествен глас обещават да си изпълняват задълженията.

Ако е така, то далеч по-добре би било народните представители да се ограничат само до предпоследната точка 7, където пише: повишаване на общественото доверие в Народното събрание чрез подобряване на организацията и ефективността на работата на парламента и на моралния облик на народния представител.

А това последното е изрично необходимо, не за да могат народните представители да правят политика, а да упражняват контрол върху правителството*, да обсъждат неговите актове по съвест и убеждения и съответно да гласуват. Друга отговорност те нямат.

Така че кому е нужно това мешане на капите ? Отговорите си сами.
-------------------------------

*В повечето европейски страни основен и най-важен вносител на законопроекти е преди всичко кабинетът – ? и повече в зависимост от практиката в съответната страна. И това е обяснимо, тъй като кабинетът единствен разполага с необходимите инструменти и експерти за съгласуване и законодателно прокарване на политика.