Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития

10 причини да отидем на погребението на Конституция Българска -- ІІ

-- продължение --
6. Законността на изборите може да се оспори пред Конституционния съд по реда, определен със закон. /Чл. 66/
В случая си припомнете от предишния постинг кой може да се обръща към Конституционния съд, пък си мислете колкото си искате, че сте избирател, а не електорална единица.­
7. Право на законодателна инициатива имат всеки народен представител и Министерският съвет. /чл. 87, ал. 1/ 03.jpg
Още едно безцеремонно ощетяване на суверена, т.е. на българските граждани.
Почти няма конституция в европейските страни, където към правото на депутатите и правителството да не е добавено и правото на гражданите. Т.е. в повечето от тези страни има предвидена процедура, по която определен брой граждани или техни организации могат да внесат законопроект в законодателния орган, който е длъжен да го разгледа.
8. (1) Президентът след консултации с парламентарните групи възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група, да състави правителство.

(2) Когато в 7-дневен срок кандидатът за министър-председател не успее да предложи състав на Министерския съвет, президентът възлага това на посочен от втората по численост парламентарна група кандидат за министър-председател.
(3) Ако и в този случай не бъде предложен състав на Министерския съвет, президентът в срока по предходната алинея възлага на някоя следваща парламентарна група да посочи кандидат за министър-председател.
/чл. 99/ students97.jpg
Вследствие на тази прословута въртележка за втори път след правителството на Любен Беров имаме кабинет, при който една партия /БСП/ управлява с мандата на друга /ДПС/. Да не говорим, че през януари 1997 година, тъкмо тази процедура принуди суверенът да излезе и сам да прекрати мандата на Народното събрание.
9. Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. /чл.117, ал.1/

В този текст се съдържа в изчистен и концентриран вид разбирането на ортодоксалния  комунист за държаватата като такава. При внимателен прочит на тази възлова постановка ще разберете, че едно е индивида, т.е. гражданина, друго са неговите организации и трето държавата.
Няма защо да се чудим при това положение какво правят следователите в съдебната власт или какво какво общо имат гражданите с онези, които имат право да се произнасят в името на народа.
В нормалните страни, където конституциите са правени от нормални хора най-често е разписано, че съдебната власт защитава правата и интересите на гражданите. И за това там има интереси на гражданите, а не на държавата.
Иначе, ако искате да видите оргинала на постановката, отворите Конституцията на Тодор Живков и прочетeте чл. 125.
10. Територията на Република България се дели на общини и области. /чл. 135, ал.1/ SHAMPANSKOjpg-c.jpg
.....................................
Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление... /Чл. 136, ал.1/
Тази уредба прекъсна традициите на българското местно самоуправление и възможността общините съвместно да управляват финансите и да решават проблемите в рамките на съответния регион. Днес България е една от малкото страни в Европа, в която няма регионални власти. 28-те области с наместници на правителството е своеобразна опричнина в 21 век, на която най-вероятно би завидял и самия Иван Грозни.
Ако в света има класация подобна на тази на Форбс”, но не за личности, а за правителства, най-вероятно българското ще бъде в челните места по притежание на публична –държавна и частна – собственост.

По разбираеми причини оставям под линия раздела „Велико народно събрание”. Съществува известно заблуждение, че има още една страна, където има подобна дивотия – Монголия. Направих справка и се оказа, че Великият държавен хурал си е съвсем обикновено, действащо народно събрание. Каквото впрочем е и Великото народно събрание на Турция. Тъй  че няма други. Само ние сме сме.