Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития

Да ви имам препоръките

Докладът на Европейската комисия наистина е убийствен. Имам предвид констатациите. Но пък препоръките най-много да накарат някои хора да накривят фуражката на другата страна.
Колкото повече се вглеждам във финалната част на доклада, толкова повече се учудвам на удължения срок ( година и половина) за проверка на свършеното. За какво пък са необходими тези близо 600 дни ?
Съдете сами за какво става дума.
По първа точка, т.е. реформата на съдебната система ключовото не е просто изборът на нов Висш съвет, а на орган „с мандат да предприеме провеждане на реформа из основи”. Същото се отнася и до новия главен прокурор.
Аз питам: какво се случва, ако отново бъдат избрани правилните хора ? Или някой ще ми каже, че състезанието, което вече тече ще бъде честно? И никой няма да бъде избран без съотвените договорки, включително политически, ако става дума за парламентарната група.
С други думи отговорът на този въпрос ще имаме още в ранната есен.
Втората препоръка и третата препоръка, съответно за за независимост, отчетност и етика на съдебната власт и за ефикасност на съдебния процес, разбира е пряка зависима зависимост от изпълнението на първата. Така че отговорът – пак в ранната есен.
От четвъртата за борбата с организираната престъпност в интерес нищо не разбрах.. Най-вече това кои ще са тези независими анализатори на провалилите се дела и на слабостите в следствието и прокуратурата.
Що се отнася до последната пета точка за борба с корупцията, сигурен че българската национална стратегия за борба с корупцията ще бъде актуализирана предсрочно. Даже преди изборите догодина. И онази една-единствена институция, което да координира корупцията, както искат от Брюксел ще излезе от нелегалност. БОРКОР имам предвид, разбира се.
Е, да ви имам препоръките! Критиката в доклада ме изкефи, но препоръките направо ме размазаха .