Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития

В правителството се правят на граждани

­Днес прегледах проекта за изменение на Закона за СРС и нямам добри новини за вас. Докато от опозицията спорят за състава и ръководствотSPY3.GIFо на подкомисиите, правителството вече им е скроило шапката. Ключовият момент естествено не са комисиите, т.е. парламентарния контрол, а Националното бюро за надзор върху специалните разузнавателни средства. То е в състав от трима членове и ще се избира от пленарния състав на Народното събрание. И с това свършва така наречения граждански контрол. От там нататък можем да прочетем, че Бюрото е  „независим държавен орган”. Но това е  само от излишна­ скромност, проявена от кабинета. Иначе си е съвсем агенция, със съответната администрация и право на първостепенен разпоредител с бюджета. Именно Бюрото е този орган, който ще има достъп до помещенията с документацията, свързана със срс-тата, както и с регистрите. Чл. 336, ал. 5 не оставя никакво съмнение за кого ще работи новосъзданият държавен орган:
”Националното бюро, чрез министър-председателя, ежегодно представя в Народното събрание доклад за извършената дейност, който съдържа обобщени данни за разрешаването, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства, съхранението и унищожаването на информацията, получена чрез тях, както и защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специалните разузнавателни средства.”

Сигурен съм, че след приемането на закона в Брюксел / а и в Европейския съд по правата на човека/ ще се дивят на изобретението на бившите комунисти в България. А то наистина е уникално: контролираният/правителството/ ще докладва пред парламента от името на тези, които го контролират.

Ако съотнесем „независимия държавен орган” към специализираните подкомисии, ще видим ще подсигуряването е двойно. От една страна в Бюрото ще бъде затворена и поставена под контрол набраната информация за използването на специалните разузнавотелни средства. От друга страна подкомисиите, дори и съставени на паритетни начала,  ще бъдат лишени от възможностите, които имаше досегашната комисия и нейната подкомисия, ръководена от Татяна Дончева. Със сигурност, нито тя, нито Минчо Спасов, нито който и да е ще може да повтори разходката в ДАНС от преди няколко седмици. В закона няма нито дума за каквато и да е комуникации между Националното Бюро и специализираните подкомисии. Ако прибавим и това, че работата в специализираните подкомисии ще бъде допълнително „затворена” и няма да минава през Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, нещата стават от ясни по-ясни.

Всъщност какво ще правят комисиите и защо изобщо трябва да ги има ?
Този въпрос трябва да си зададе опозицията и ако си отговори правилно да бойкотира сценария. Иначе означава да сподели отговорността, за негативната оценка от Брюксел, която не се съмнявам ще получим, когато му дойде времето.