Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития

Писмото ми до главния прокурор

ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н БОРИС ВЕЛЧЕВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

Днес Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА оповести резултатите от своята проверка на кандидатите за народни представители в Европейския парламент.

За мое учудване от списъка на принадлежалите към бившата ДС и РУ на БНА отсъства името на президента на КТ “Подкрепа” и кандидат за евродепутат Константин Димитров Тренчев. Казвам за мое учудване, тъй като принадлежността на Константин Тренчев към ДС е публична тайна. По този повод в пресата и електронните медии съществуват многобройни публикации, включително и факсимилета от декларацията му за сътрудничество, както и от собственоръчно написани от него доноси под агентурното име Павлов през периода 1973 - 1982 година. Убеден съм, че с тази информация разполагат не само журналисти от печатните и електронните медии, но и бивши служители на ДС, работили с него през годините. А това вече, съгласете, може да бъде опасен прецедент, свързан с евентуална зависимост и неприятни последици за обществото от този факт.

Всичко това ме кара да смятам, че ръководството на МВР, а така и също на Министерството на отбраната не са изпълнили коректно задълженията си по чл. 16 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Както е известно , подобна некоректност подлежи на наказателна отговорност — от 3 до 6 години затвор и глоба, съгласно чл. 213 б от Наказателния кодекс.

Ето защо, аз ви моля, уважаеми господин главен прокурор, да назначите необходимата проверка, с цел да бъде изяснено дали е унищожено или е налице работното дело на Костадин Димитров Тренчев с агентурен псевдоним Павлов. И ако е така да предприемете необходими мерки с цел да бъдат наказани виновниците за унищожаването или съответно укривателството.

С уважение:

София, 25 април 2007 год.
Пламен Иванов Даракчиев, София, ЖК Западен парк, ул. Западна, бл. 100-А, тел. 928 35 09