Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития

Няколко бележки по един от разделите на програмата на Синята коалиция

­

Вчера споменах, че реформата в съдебната власт е едно от предизвикателствата в програмата на Синята коалиция. Тъкмо по тази причина подходът в случая трябва да бъде особено внимателен. И понеже програмата все още се обсъжда, ще си позволя да направя няколко, струва ми се важни бележки.

Първата е свързана с намерението да бъде създадeна постоянна парламентарна  комисия за контрол върху съдебната власт.­*

Мисля, че от гледна точка на принципа на разделението на властите, това е недопустимо. В нито един демократичен парламент не бива да има комисии, които са ориентирани не към дейности, а цялостно към правомощията на някоя от властите. По аналогия това означава да в парламентът да има също така комисия за контрол върху изпълнителната власт. Искам да кажа, че народните представители разполагат с редица други възможности за контрол върху съдебната власт /годишни отчети, квота във Висшия съдебен съвет и пр./ и е далеч по-важно тези форми да проработят.

Втората ми бележка се отнася до Инспектората към Висшия съдебен съвет. Той бе въведен от мнозинството на тройната коалиция и представлява нещо като ЧеКа за наблюдение на магистратите. Мисля, че с извеждането на прокуратурата и следствието от съдебната власт, наличието на такъв инспекторат е повече от неуместно. Не бива Синята коалиция да залага на подобни комунистически измишльотини. И без това Европа доста се диви на този повече от странен орган.

Третата ми бележка е свързана с един пропуск в програмата. Съдебната реформа, както е заложена в програмата по същество и структурна и променя в голяма степен ролите на участниците в наказателния процес. Някои от тях, като например сегашните следователи-магистрати направо изчезват /слава богу!/. Ето защо, освен промени в Закона за съдебната власт и Наказателния кодекс, ще трябва да се преработва и Наказателно-процесуалния кодекс.

Приветствам предложението за избор на главния прокурор от Народното събрание, но мисля, че предоставеното доста сериозно правомощия на законодателната власт, трябва да бъде балансирано. Например с възможността правителството да назначава заместник-главните прокурори или пък ръководителите на прокуратурата по места.

Най-вероятно всички тези предложения можех да направя днес на обсъждането на гражданските предложения на „Парчевич” 25, но за съжаление нямах възможност да отида.

Може някой да се учуди, че отнасям тези въпроси към гражданските, че дойде време да мислим за работите на в съдебната власт като за граждански работи.

-------------------------

Точният текст на предложението е: „—създаване на постоянни комисии за парламентарен контрол над съдебната власт, МВР и ДАНС на паритетен принцип.”