Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития

От фискална към отпадъчна децентрализация

Ако искате да видите стратегията за децентрализация на правителството, следете неговите заседания. Можете да започнете от вчерашното. То започва с точка за актуализация на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците. Ощастливени от кабинета са общините Асеновград, Първомай, Садово и Куклен. Те вече са регион. Ако не друго, то поне по отношение на изхвърлянето на отпадъците. Дребна подробност е фактът, в резултат на „доброто” управление на българските правителства от 2001 година насам, въпреки поетите ангажименти към ЕС в у нас функционират все още близо 250 общински сметища. Освен това е под въпрос е навременното изграждане на прословутите 25 регионални депа за обработка на отпадъците.
Точка № 5 от заседание предвижда децентрализацията на софийския боклук. Вместо да се централизират в столица, 110 000 тона боклук ще бъде разпределен по-братски в създадените за целта регионални системи – Ловеч, Карлово, Цалапица и Севлиево.
В следващата точка, обаче, става ясно за общините ще трябва да си плащат здраво за децентрализацията. Причината: въведените нови ставки за инертни и за неопасни отпадъци. Потърпевши са най-вече тези, които не са разбрали навреме децентрализационните усилия на правителството и не са се обособили навреме регионално с цел изграждане на регионално депо.
Е, какво ще си каже накрая премиерът след тази бъркотия, че дори и санкции, които могат да надвиснат над България, вследствие неизпълнена европейска директива?  Сигурно ще го чуете някой ден по телевизията. И ще бъде не от рода: а бе те за един боклук не могат да се разберат, пък ще искат да си определят заплатите на общинските служители!
Тук, за разлика от Брюксел, все още тези лафове вървят.