Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития

МВР показва жартиери преди протеста

Днес, заместник-министъра на вътрешните работи Веселин Вучков съобщи, че интерфейсът за директно следене на трафичните данни,< окончателно отпада. По стар навик ведомството на любовта предпочете да излезе магистралата и да покаже жартиери вместо да седне и да обсъжда делово исканията на организаторите на протеста на 14-ти януари. А исканията са от сериозни по-сериозни и си струва човек да не се заплесва, а да  ги подкрепи с присъствие вдругиден от 11,00 часа пред парламента. Ето ги и тях:

 

Искания

1. Директива 24/2006 на Европейския съюз е вече приложена в България и то с намерен баланс между граждански права и нуждите на МВР. МВР не бива да злоупотребява с това като мотив, за да разширява правата си извън Конституцията.
2. МВР и сега разполага с достатъчен по европейските стандарти правен и технически инструментариум за борба с престъпността.
3. Ниската ефективност на МВР се дължи на изтичането на информация от Министерството към престъпния свят, на организационни и професионални дефицити, а не на липса на информация.

ИСКАМЕ

1. Министър-председателят да предложи на Народното Събрание незабавно да оттегли целия законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронни съобщения, внесен от Министерски съвет и приет на първо четене на 22.12.2009, на основание на, член 75 от правилника за организацията дейността на Народното Събрание, като ненужен и противоконституционен.
2. Спешни организационни мерки за превръщане на МВР в съвременна европейска правоохранителна институция, която да бъде един от основните гаранти за върховенството на закона, а не заплаха за него и конституционните права на гражданите.

3. При нужда от законодателни промени, допълнително разширяващи правомощията на ведомството, такава необходимост следва да се реши след консултации с ъс съответните специалисти от ресорите на законопроекта и с участие на представители на гражданско общество, които да помогнат в изготвянето на адекватни предложения, преминали през оценка на въздействието им върху човешките права.