Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития

Един национално-отговорен предприемач

Отговорен бизнес – това е нещо, в което вярвам. Това е девизът на Димитър Аврамов, който можете прочетете в сайта на Fcolor. От вчера, т.е. от деня, в който спря блога на Пламен Юруков, собственикът на Fcolor спокойно може да добави още едно определение към бизнеса си-- н а ц и о н а л н о  о т г о в о р е н. И да продължи инициативата като призове банковия сектор да запорира сметките на Юруков, далекосъобщителните оператори да спрат телефоните му, електроснабдителните форми да дръпнат шалтера и да го оставят на тъмно, Шел, Лукойл и другите да му откажат гориво и пр., и пр. Нищо, че национално-отговорният бизнес си взе шапката още през далечната 1996 година. Завличайки междувременно спестяванията на българите.

Ако днес някой иска да го възкреси, то най-напред трябва да потърси спонсорите на президента.

И дали пък вече не го е направил.