Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития

Да прочетем заедно доклада на ЕК за правосъдието и вътрешните работи ІІІ

2.3. Необходими подобрения

Ако трябва да обобщим ­препоръките на ЕК в тази част, то те се свеждат до следното: -- Народното събрание да реформира цялостно Наказателния кодекс. Т.е. да бъде стартирана 35-та /!/ промяна на този закон, откакто България подаде молба за членство в ЕС в края на 1995 год. -- Да бъдат направени корекция в Наказателно-процесуалния кодекс, приет в края на 2005 година, т.е. при настоящото управление. И променян вече три пъти. Пак от настоящето мнозинство. -- Висшият съдебен съвет да „поеме своите отговорности”. Казано в прав текст – президентът Първанов да престане да се меси в неговите работи. Нещо, което не виждам как ще стане. --Инспекторатът към ВСС да заработи, т.е.да се опита да  покаже на Европа  истинско балканско ноу хау за контрол върху магистратите. -- Разследващата функция на ДАНС да се разясни и да се разграничи от разузнавателната дейност. Честно казано не вярвам тази тънка граница да бъде спазвана, дори и ако е прецизно уредена в закона. На ченге може да се вярва, само ако във врата му диша постоянно и неотстъпвано поне един независим прокурор.

По отношение на укрепването на административния капацитет на правораздаващите и правоприлагащите органи, пък и на всички по-горе направени препоръки ще бъде много наивно да очакваме подобрения. Поне до момента, в който не стане ясно кой кой е в тази система.

И понеже стана дума за добрите европейски практики, ето какво биха могли да препоръчат от ЕК, ако толкова много ги притеснява Решение № 3 на Конституционния съд? от 2003 год.

Промяна в Конституцията, така че във Висшия съдебен съвет да няма действащи магистрати, т.е. да отпадне членството на главния прокурор и на председателите на ВАС и ВКС

Формиране на три отделения към Висшия съдебен, съответно за прокурори, съдии и следователи. Всички въпроси, свързани с кариерата и професионалното развитие на магистратите да се решават в съответните отделения. Членовете на тези отделения да имат съответен стаж като прокурори, съдии или следователи. Висшия съдебен съвет, т.е. общия състав да се занимава единствено с бюджета и другите общи за системата въпроси.

Приблизително така стоят нещата, например в съдебната система на Република Франция, от която без съмнение са взаимствали, но по своеобразен начин, онези, които сътвориха бъркотията  през 1991 година. И затова там, в Република Франция, кариерата на съдията не зависи от прокурора или пък обратното. На всичкото отгоре Висшия съвет на магистратите на Република Франция се оглавява от самия президент, т.е. понастоящем от Никола Саркози. Именно той по Конституция е гарант за независимостта на съдебните органи. За разлика от нашия държавен глава, който денем е непричьом, но нощем чехлите му шляпат по съдебните коридори.
Разбира се във Франция няма следователи-магистрати. Няма и в Италия. Напук на твърденията на правните шамани на „Позитано” 20, които над път и под път дават пример с италианските съдии-следователи. Няма да обяснявам с какво се занимават тази категория съдии, а просто ще цитирам Конституцията на Република Италия, където в чл.102 ясно е казано: „Съдебните функции се осъществяват от съдиите, чиито длъжности и периметър на действия се регулират в Закона за съдоустройството”.
Вярно е че там има едно изключение, .т.е. член на Висшия съвет на магистратите е по право и Генералния прокурор на Касационния съд. За сметка на това, пак по закон, две трети от състава на този орган се състои от действащи съдии.
Що се отнася до следователите-магистрати, то едва ли Висшия съдебен съвет ще наруши Конституцията, ако уволни съкрати 597 и щата и остави трима от тях. Колкото да могат да гласуват, т.е. да вземат някакви колективни решения.?  Докато им дойде времето да си ходят изобщо.
Би било много интересно, ако опозицията този път не чака следващия мониторинг от Брюксел, а поработи малко върху тези върху такъв тип промени и ги облече в законодателни предложения. Това е възможното в рамките на обикновеното народно събрание.
Незнам дали не ви звуча нескромно и дори нахално това, че давам съвети на опозицията. Ако ме питате за личното, ама съвсем личното ми мнение, аз съм съм още по-нахален. Искам Велико народно събрание. Но не съм екстремист и никога няма да бъда.
Може да го потвърди Кирил Маричков. ----------------------------------------------------
? В което бе направено тълкуването, че структурните промени в съдебната власт са равнозначни на промени във формата на държавно устройство и държавно управление, ерго необходимо е Велико народно събрание.
? Но както вече видяхме и прочетохме главният прокурор има други виждания за бъдещето на съдебната система. В свое обстойно изказване той откровено призова да не се изпълняват препоръките на Брюксел и да бъде разширено полето на действие на следователите-магистрати.