Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития

Как МВР възнамерява да се пази от любопитните граждани

или за един евтин номер ­в законопроекта на ведомството

Както се и очакваше законодателната програма на кабинета стартира с проекта за изменение на Закона за МВР. Документът вече е на сайта на парламента и според мене поставя много въпроси пред онези депутати, които са решили да представляват гражданите, а не правителството.

Поне засега мисля да ви кажа една добра и една лоша новина от законопроекта.

Добрата е, че кабинетът най-сетне е решил да промени Приложение № 1, раздел ІІ, т.4 от Закона за защита на класифицираната информация. Т.е. точката, която засекретява данните за числеността на службите за обществен ред.

Лошата е, че в преходните и заключителните разпоредби на законопроекта, кабинетът приравнява ГД „БОП” и твърде важната специализирана дирекция „ОТИ” /т.е. подслушването, проследяването и пр./ към статута на ДАНС. Така че честито ви още две служби за сигурност! Без право да се интересувате, разбира се за техните харчове.

И за да не остане никакво съмнение, че на данъкоплатците не им е работа да любопитстват как се харчат техните пари, вносителите създават нова точка в приложението -- 4а. С нея се възстановява държавната тойна върху подробните данни за организационната и щатната структура на службите за обществен ред.

Е, верно е, че Станишев има много да се учи от Борисов.