Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития

Как ни скриват шайбата

промените в ЗЕС или защо му e н­а кмета на Сливо поле специална връзка

Днес парламентът ще гласува промените в Закона за електронните phone.jpgсъобщения. Ако народните представители го подкрепят, законът няма да се прилага при осъществяване на електронни съобщения от „държавните органи и техните администрации във връзка с националната сигурност” и от Министерския съвет „за собствени нужди”.

Като се има определението за държавен орган в Закона за администрацията, нововъведението ще се разпростре освен върху министрите, също така върху областните управители, кметовете, шефовете на държавни и изпълнителни агенции. Както и на ред други ведомства, създадени със закон или постановление на правителството.

Единствената възможност да разгадаем ребуса, пред който ни поставят­ вносителите е да погледнем старият текст на същата точка 2 на чл. 3 от закона. Съгласно този тест законът не се прилага за електронните съобщения, осъществявани” „„ от Министерството на отбраната, от Държавна агенция „Национална сигурност” , от Национална служба за охрана и от Национална разузнавателна служба за собствени нужди, както и по отношение на вътрешното разпределение на честотите и определянето на повиквателните знаци за техните служебни радиовръзки.”

Как да не влезеш в положението на премиера, в чиито мотиви няма нито дума за новата точка! Кой нормален премиер би могъл да обясни защо примерно Министерството на околната среда или пък кмета на община Сливо поле се нуждаят от специални връзки ?

Между нас казано работата намирисва на връщането на „петолъчка”-та * . От там идва и лафа – скриха ни шайбата.

-------------------------

*ТВДУ – „Оперативна” – специална затворена централа, по която в доброто старо се свързваха партийните другари. Телефоните бяха с шайба.


­