Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития

Решението на Политбюро на ЦК на БКП за Кръглата маса

Из решението на 26.12.1989 г. Политбюро на ЦК на БКП от 26.12.1989 г.:

.........................

“… В изпълнение на утвърдената от Пленума на ЦК на БКП от 11-13.12.1989 г. нова политика на открит, конструктивен и честен политически диалог с всички обществено-политически сили в страната, с цел изграждането на НР България като съвременна демократична социалистическа държава Политбюро на ЦК на БКП на днешното си заседание реши:

1. Предлага да се проведе среща на ръководствата на БКП и БЗНС като управляващи партии за анализ на съществуващата ситуация в страната и за обслужване на неотложните проблеми и мерки за по-нататъшното развитие и преустройство на НРБ.

2. Предлага на ръководствата на нововъзникналите неформални и независими обществени структури и движения да се проведат консултации около Кръглата маса по основните въпроси за преустройството на НРБ.

3. Предлага на ръководствата на ОФ, на БПС, на ДКМС, на Комитета на българските жени и на другите обществени организации и движения в страната да се проведат консултации около Кръглата маса по основните въпроси за преустройството на НРБ.”


­­