Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития

Опасните в Нет-а са разузнавачите, които се правят на следователи

Някога, в средата на 90-те години, когато пак ни управляваха с мандата на ДПС /Любен Беров/, Брюксел все още не беше фактор, а опозиbolgar_1.jpgцията едва шаваше, един коментатор писа някъде по вестниците, че единствената опозиция у нас е Международния валутен фонд. Днес, картинката не е много по-различна. С тази разлика, че ролята на опозиция вече играе Брюксел. Това си мисля, докато гледам какви ги върши ДАНС около случая с сайта оpasnite.net\r\n
\r\n
Истинското възражение на това, което става може да намерим отново в мониторинговия доклад на ЕК от 23 юли, т.г. Там ясно е записано, че: «Разследващата функция на ДАНС трябва да се разясни и отчетливо да се разграничи от ролята на агенцията в разузнаването.”  Лично аз смятам, че в случая принципно правилното действие на ДАНС, ако изобщо трябва да има такова, е извършването

на типично разузнавателна операция и изготвянето на доклад. От тук нататък, т.е. разследването дали набраната разузнавателна информация съдържа елементите на престъпление си е работа на разследващите органи. В случая прокуратурата, включително следователите в зависимост от вида на предполагаемото престъпление.\r\n
\r\n
Шумната дейност на агенцията, профилактирането, т.е. разпитите, казано по-ясно, публичните квафиликации на случилото се и ангажимента за премахване на анонимността в Интернет /?!/ , нагледно сочи липсата на разграничение, за което настоява Европейската комисия.\r\n
\r\n
А няма нищо по-опасно, за която и да е демократична страна, ако на едно място се концентрират и разузнавателна и разследваща дейност. И на всичкото отгоре няма парламентарен контрол.\r\n
\r\n
Ако беше обратното, най-вероятно Татяна Дончева, председател на специализираната постоянна подкомисия за контрол върху работата на службите би упражнило правото си по чл. 132 от законаи би отправила задължителната покана към ръководството на ДАНС да се яви пред Народното събрание или комисията.\r\n

 

­', '

Някога, в средата на 90-те години, когато пак ни управляваха с мандата на ДПС /Любен Беров/, Брюксел все още не беше фактор, а опозиbolgar_1.jpgцията едва шаваше, един коментатор писа някъде по вестниците, че единствената опозиция у нас е Международния валутен фонд. Днес, картинката не е много по-различна. С тази разлика, че ролята на опозиция вече играе Брюксел. Това си мисля, докато гледам какви ги върши ДАНС около случая с сайта оpasnite.net\r\n
\r\n
Истинското възражение на това, което става може да намерим отново в мониторинговия доклад на ЕК от 23 юли, т.г. Там ясно е записано, че: «Разследващата функция на ДАНС трябва да се разясни и отчетливо да се разграничи от ролята на агенцията в разузнаването.”  Лично аз смятам, че в случая принципно правилното действие на ДАНС, ако изобщо трябва да има такова, е извършването', '', 1222876899, 3),