Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития

Малка промяна в програмата ми за седмицата

Най-сетне — нещо за щата и агентурата на ДС у нас. Документът е автентичен и струва ми се за първи път ще получи някаква публичност. Периодът е началото на 50-те години. Дано Марги, жена ми, се справи до края на деня с преписването на документа. По обясними причини няма да оповестя източника на информацията. Документът ще кача без коментар. Сам по себе си той говори достатъчно.