Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития

Няма безплатни празници в нашата история

Всеки празник е изстрадан. Слава богу, в случая, за разлика от Съединението и последвалата Сръбско-българска война, през 1908 година нещата минават мирно и тихо. Но, както знаем безплатни обяди няма. Нито в живота, нито в историята. Затова току-що оповестената самостоятелна държава *задлъжнява скоропостижно. Това става с Руско-турския договор от март 1909, последван от споразумения на царството с двете страни по договора. В случая става дума за нещо като цесия. Тъй като Османската империя има финансови претенции към България, Русия приспада 82 млн от вземанията си от Османската империя вследствие на войната от 1877-1878 година. И ги прехвърля на България. Така задлъжняваме към Руската империя за срок от 75 години.
За онова време парите никак не са малко. Различни източници цитират сумата в златни лева или във франкове.

Тъй като съм невеж във финансите от началото на века, приемам сумата във възможно най-обикновени лева. За найния размер можем да съдим, например посочим, че според тогавашните стандарти издръжката на един студент в чужбина е от порядъка на 140-150 лв, а през 1910 год. Народното събрание гласува 410 000 лв, предназчени за 3000 български студенти в чужбина. Още по-ясни става нещата, ако отнесем тези 82 млн лв към бругния вътрешен продукт на страната  (1911), който е малко над 164 млн лева. Ако пренесем нещата в днешно време, това е всеки едно през настоящата 2012-та да имаме заем само към Руската федерация в размер над 40 млд лева. Сиреч. половината от брутния вътрешен продукт.
Не изключвам сделката по онова напрегнато време да е била добра за българското правителство. Но при всички положения е била изгодна и Русия. Макар и с отсъпка от 40 млн франка, тя най-сетне решава въпроса с проблемните си вземания от несигурната и разпадаща се Османска империя. Потвърждението на този правилен ход не закъснява. Две седмици след като подписването на договорите на България с Русия и Турция, младотурците свалят султан Абдул Хамид Втори..
Но нека оставим миналото. Поне по отнощение на този заем сме късметлии. Плащаме го само до войните. По-късно Съветска Русия ни опростява заема. Как и защо, това вече е друга тема.
По ироиния на съдбата през последните 24 часа в рускоезичния Гугъл са на преден план новините около задълженията на България по проекта „АЕЦ Белене” и разбира се обичайните реклами на руските турооператорски агенции за отдих в България.
-----------
* До тази дата, макар и формално действа Топханенския акт, подписан на 5 април 1886 година в Цариград от Великите сили. По силата на този договор съществуват княжество България и областта Източна Европа, управлявана от българския княз.