Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития

Принос върху спора дали трябва да се облага безотчетността

Днес стана ясно, че така наречените две трети на депутатите май ще останат непокътнати. Върху тях няма да има дължими данъци. Това, обаче не е фатално. Проблема не в в това дали се облагат депутатските представителни, а дали срещу тях има какъвто и да е отчет. А такъв няма.
Не само сега. Нямаше и преди 22 години. Тогава депутатите от Великото народно събрание бяха приятно изненадани от току що изобретените две трети. Беше ни казано, че срещу тях трябва да представяме регулярни отчети. Видях се в чудо.

Защото се возех предимно на трамвай, тролей или автобус, пътувах с влак, а понякога ползвах и някоя от колите на СДС или вестник „Демокрация”. Тук-таме представях разписки от таксите и хотели. Но имах сътрудничка и основната перо в отчета ми бе нейната заплата. Работното и място на Силвия, тогава гадже, а сега съпруга на Кръстьо Кръстев – Кънчо *, бе в сградата на Президентството. По онова време част от нея се ползваше от комисиите към Народното събрание.
И все пак, това бе проява на екстравагантност от моя страна. Със сигурност бях един от малцината, който представяше отчети и имаше сътрудничка. На депутатите отляво по онова време изобщо не им трябваше приемни и сътрудници. Една част от тях бяха директорите на предприятия, други по силата на старата Конституция бяха министри, трети пък я караха на разноски на богата си партия.
Днес нещата изглеждат по същия начин. Сигурно съм, че са нищожно малцинство депутатите, които с издържат приемни, имат сътрудници или пък финансират свои прояви. Вместо тях, това правят партиите им, за които те също отчисляват пари. Също така на разположение на голяма част от тях са и парламентарните возила. Да не говорим,че някои от тях отидат ли в района си там бизнеса си чака с отворени обятия. И разбира се също така отворени врати на приятни крайградски места.
Ето защо, не е въпроса за облагането, а отчетността за народната пара. Най-добре ще е, Народното събрание да си направи промяна в Правилника и да регулира нещата с двете трети, например така: две трети от тях за офис и сътрудници и останалите 500 за приемни и други харчове, свързани със задълженията на народния представител. След, което по аналогия с отчетите на политическите партии, да публикува имената на онези депутати, които не са отчели в срок своите две трети.
Защото, ако направим една сметка по съпоставими цени за изминалите 22 години, ще излезе, че са отишли 100 млн лева, т.е. повече от бюджета на Министерството на културата. Напълно безотчетни пари. Сто милиона джоб паръсъ, на депутатите. Без другите разходи за заплати, за командировки и издръжка на институцията.
Иначе колко са си изкарали депутатите допълнително, това си е тяхна работа. Щях да кажа още на съда и прокуратурата, но като гледам как утихнаха нещата около арестувания и раследван депутат на ГЕРБ Димитър Аврамов, ще се въздържа от толкова отговорно изявление.
----------
* По онова време говорител на КТ "Подкрепа"


В този блог не се използва пълния член.
Автора не накърнява никому правата.
Напротив. Той е радетел за въвеждането на дублетната форма.