Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития

Наръчник на гласоподавателя ІІ

Първите три от общо 10-те точки на теста

Вярно е, че забавих втората част от наръчника, но след вчерашния постинг, вече спокойно мога да премина към същинската част от темата. Както вече споменах, наръчника не е за това как да гласувате, когато му дойде времето. Целта е доста по-рано да разпознаете коя е партията, която би ви свършила работа. И дали въобще тази партия се задава на хоризонта.
Наръчника, или по скоро теста, е от 10 точки. Първите три са така да се каже универсални. И могат да се ползват от потенциалния избирател, независимо от неговите убеждения. Останалите седем вече имат посока, която лесно ще предугадите. Те може да не пасват на избиратели с леви и лявоцентристки убеждения, но пък вършат работа на на всички ни.
Ако трябва да съотнеса точките към вчерашния постинг, то нещата изглеждат така: онова, което нарекох нов комунизъм е закододирано преди всичко в първите две точки. По-натататък става дума за социализъм, който макар в по-облагореден вид, можем да видим и в днешна Европа.
И така, ето първите три точки


1. Съдебна реформа

Лесно ще разпознаете, вашата партия по два прости признака. Първият е, че в нейната платформа е употребено понятието „структурна реформа”. Вторият е, че не обвързва реформата непременно с Велико народно събрание, подобно на четата на Яне.
По-същество целта на структурната реформа е да раздели съдиите от представителите на досъдебната фаза и да бъде извършена децентрализация в прокуратурата. Това може да стане и чрез промяна в Конституцията, без при това да се прекроява съдебната власт като цяло. Може да стане и посредством промени в Закона за съдебната власт. Въпрос на съотношение на силите, въпрос на тактически подход, въпрос, разбира се и на обществена подкрепа. Но най-най напред и преди всичко – въпрос на политическа култура, почтеност и разбира се – кураж.


2. Децентрализация

Ако тя е изведена на челно място в платформата на дадена партия и ако тази партия има план как върне властта на гражданите по-възможно най-бърз и ефективен начин, значи нещата са наред. Защото децентрализацията, но не фискалната, а истинската е възможно най-истинското и най-мащабно връщане на власт. То разбира се е свързано с отказ от голям обем правомощия и бюджетна реформа. С други тази, ако партията е заложила на това, значи тя узряла и е готова да ограничи властта на центъра, разполага с по-малко пари и ресурси, да извърши истинска административна реформа и да управлява в не толкова комфортни, но пък в условия, благодатни от към инициатива на хората.
От тук нататък, можете да имате доверие и по отношение на секторните реформи, които тази партия е заявила, примерно – образование, здравеопазване, екология и пр. Причината е, че истинската децентрализира предполага създаването на второ ниво и нов субект на самоуправление. А това означава, нов тип взаимоотношение и в регионите, така и между тях и общините. Казано простичко – отговорността за секторните реформи ще бъде разпределена. И, примерно не правителството ще отваря и затваря болници или училище, а за това ще си носят отговорността местните.
Можете да бъде сигурни, че реформата не е само местна. Отказът от прекомерна власт и разпръскаването и значи също така и сериозен ремонт на върха на изпълнителната власт.


3. Реформа в изборното законодателство

Изборния кодекс е от изключително значение за политическата система. Тук не става дума за избирателната система и за самите механизма, а за начинът, по който този важен закон се обсъжда и гласува. Защото гласове се купуват и при мажоритарната и при пропорционалната система. Ще разпознаете вашата партия по това, че ще се откаже от правото си сама да определя правилата на играта що се отнася до изборите. Тя непременно ще поиска да сподели отговорността и при обсъждането на Изборния кодекс и останалите политически партии. И най-вероятно ще пледира за квалифицирано мнозинство или онова, което хората на запад от нас наричат конституционен или органически закон. А, когато този закон зависи и от гласовете на опозицията, можете да бъде сигурните, че възможностите за пазаруване на избиратели ще бъдат сведени до санитарния минимум.
-----------------
В заключение към изредените по-горе точки, ще отбележа общия знаменател и под трите. А той е, че вашата партия се отказва от три фундаментални права, упражнявани от управлявщите по протежение на така наречения преход. Първото е да уволняват непослушни съдии, второто е да се разпореждат със съдбата на местните и третото - да си правят сами изборите.
Никак не е малко, нали?

(Следва продължението)
 

Карикатура: Тодор Цонев


В този блог не се използва пълния член. Изключение са единствено заглавията, заради това, че се цитират и често пъти служат за отправка към текста.
Автора не накърнява никому правата.
Напротив. Той е радетел за въвеждането на дублетната форма.