Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития

Вече не става дума за обикновена проституция

или за това как в новия ВСС си показаха жартиерите

В бардака, наречен съдебна власт (без извинение) напоследък няма почивен ден. Клиентите не са показ, но пък креватите скърцат пронизително. И ето, днес нова изненада – току-що избраният шеф на следователите, вече е в ролята на временен главен прокурор на републиката.
Вече се чуха гласове, че този път става дума не са обикновен разврат, а за истинска перверзия, тъй като самият Найденов е следовател е със статут на следовател и съответно подчинен на прокурорите. Но това пък в случая четенето на морал е много-много закъсняло. Защо ли?
Отворете Конституцията и ще видите, че в чл. 117, ал. 1 и ще видите, че „при осъществяването на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона.” И правилно. А сега отворете Закона за съдебната власт, по-конкретно главите 6 и 7 и вижте фактическото положение: следствените органи в състава на прокуратурата, а следователите – под непосредственото мъдро ръководство на прокурорите.
По-голям ли е законът от Конституцията в този случай ? Разбира се. Аз не виждам как един независим магистрат може да работи под ръководството на друг пак независим магистрат. Все едно съдията да отсъжда под вещото наставничество на прокурора или пък обратното.
Ако живеем в нормална страна, ако имаме Конституционен съд на място и ако има кой да го сезира за това очевадно нарушение на Конституцията, извършено дружно от законодателите, най-вероятно клаузите в закона, които отнасят независимите следователи в състава на независимата прокуратура, отдавна да се отпаднали.
Разбира се, ние като разумни хора, добре знаем, че на следствието изобщо не му е мястото в съдебната власт. И че когато следователите не са удостоени с несменяемост и честта да бъдат избирани от ВСС, са в състава, примерно на МВР си е съвсем нормално да бъдат наставлявани от прокурорите.
Но понеже в нашата държава всичко е краката нагоре, както казах едни независими магистрати, ръководят други независим магистрати. Това последното е от немай къде. И заради решението № 3 на Конституционния съд от 2003 година. Добре, нека го приемем. Тя всака проституция е следствие от някакви житейски нужди.
Но пък назначението на Бойко Найденов, така макар и на временния му пост, вече надхвърля обикновената проституция и клиентелизъм. Затова в началото казах, че е перверзия.