Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития

Как в ДАНС си дялкат новите правила

Баценомията* е съвсем нова наука, чиито основни положения съм изложил в моя фундаментален труд "Бацизмът -- висш и последен стадий на фасадната демокрация". Нейното приложно поле не е само закона, а също така и подзаконовите нормативни актове, какъвто в случая е Правилника за прилагане на Закона за ДАНС.
В проекта ясно се вижда как с времето приложната баценомия търпи положително развитие. Така например в него се предлага наместо в държавните органи (чл.50 от проекта), ДАНС да има право да внедрява на прикритие агенти в държавната администрация. Много правилно. Лично аз не вярвам понастоящем в държавните органи да има агенти на прикритие. Къде по причина, че голяма част от тези органи са така да се каже еднолични, къде защото са изборни.
Как например да внедриш агент в централния колегиален орган на държавната власт -- Министерски съвет ?

Категории: