Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития

Синята коалиция представи предизборната си програма

Вчера в хотел "Радисън" Синята коалиция представи проекта си за предизборна програма. И за европейските, и за парламентарните избори, както уточни Найден Зеленогорски. Сигурно ще има още малко работа по документа, но от сега мога да кажа, че отпаднаха съмненията, които имах при подписването на предизборното споразумение.* Съмнения за известно заобикаляне на принципни въпроси, като например съдебната власт. В платформата според мене нещата са казани пределно ясно -- цялата съдебна власт у съдиите и съдилищата. Освен това -- и с необходимата доза честност, а именно че трябват конституционни промени и съответно широк консенсус.

Отпаднаха съмненията ми и по втория проблем. С моя скромен принос като експерт /но най-вече на доц. Милена Стефанова/ в платформата бе конкретизирана и реформата в местното самоуправление. По специално децентрализацията, създаването на второ ниво и съответно области на базата на сегашните планово-икономически региони.

Що се отнася до реформата в съдебната власт /още по-точно казано разделението на властите/, нещата вече са узрели достатъчно и общественото мнение ще бъде на страната на Синята коалиция. Надявам се тази подкрепа да получи материален израз във вид на бюлетини с № 11 в изборните урни. Както на европейските, така и на парламентарните избори. Имам, обаче известни резерви по отношение на местната реформа. Мисля, че нейните мащаби и евентуални трудности ще изненадат един хубав ден /дай боже!/ не само българските граждани, но и лидерите на самата Синя коалиция.

Не е задължително изненадата да е неприятна. Ако бъдещото дясно коалиционно правителство успее да стартира местната реформа и да насрочи избори за областни съвети, примерно до средата на идната година, може да настъпят доста сериозни промени в платформата. Така например, задачата за рехабилитация на 80 процента от третокласните пътища /а, защо не е второкласните/ може да се окаже грижа не толкова на правителството, колкото на регионалните власти. Със сигурност местната реформа може да свали от плещите на кабинета и други нелеки задачи в различни сфери, като например образование, здравепозване, социална политика и пр. Да не говорим пък за управлението на парите от европейските фондове.

Ето защо, аз мисля, че истинското предизвикателство в програмата не са толкова антикризисните мерки. Едва ли някой се съмнява, че в Синята коалиция има достатъчно потенциал и опит, за да бъде свършена добре работата в тази посока. Истинското предизвикателство в тази програма са именно мерките за установяването на върховенство на закона и за политическа децентрализация.

И накрая спокойно мога да кажа, че за първи път политическа партия у нас сочи ясно пътищата към тези толкова важни политически реформи.

----

* В споразумението бяха изразени твърде предпазливите идеи за разширяване на финансовата самостоятелност на общините и за реформа в прокуратурата.­