Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития

Време е, притиснати от неволята, и в полицията да проявят малко революционност

Продължавам малко темата за спонтанните демонстрации и действията на полицията в такива случаи. Очевидно такъв вид прояви не липсват и най-вероятно по един или друг начин, с една или друга честота, ще ги има и занапред. Не бих искал да се спирам на това какви могат да бъдат причините. Във всеки случай сме виждали по телевизията спонтанно събрали се граждани пред някоя община да протестират къде за произвол на управата, къде за неизплатени социални помощи или по повод особено жестоко престъпление, извършено в съответното населено място. На два пъти през годините сме били свидетели на внушителни спонтанни протести. Първият път- по повод убийството на малкия Пепи и втория – когато таксиметровите шофьори обсадиха отново парламента във връзка с убийството на техен колега. Ето защо, далеч по-добре е, вместо да се хващат за палките, в полицията да напрегнат мозъците си и да инициират промяна в закона, която да регламентира този тип протести. Ето и един примерен текст:
……………………………………………….
Чл. 13. (1) Председателят на изпълнителния комитет на общинския народен съвет, съответно кметът, прекратява събранието, митинга или манифестацията, когато не са организирани или не се провеждат при условията и по реда, установени с този закон.
(2) При прекратяване на събранието, митинга или манифестацията участниците са длъжни да се разотидат незабавно.

Нова алинея. /3/ В случаите, когато е налице спонтанно събрание на открито, предизвикано от събития с широк отзвук сред общество, кметът на общината може да разреши провеждане му, ако присъстващите излъчат незабавно отговорник или организатори, които съгласно чл. 8, ал. 1 да посочат целта и времето на събранието.
…………………………………………………..
Какъвто си е сърцат, народен и обичлив, не вярвам кметът на София да има нещо против още едно правомощие. Още повече, че вече негласно го е упражнявал.

 Друг е въпросът, че законът, приет между другото през далечната 1990-та, като цяло е калпав, непригоден, предоставя прекалено много възможности за тълкуване от страна на местните власти и съответно за ограничаване на правото на гражданите да се събират мирно и без оръжие. Но това вече е тема за размисъл на опозицията.