Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития

Какво имаха пред себе експертите на ГЕРБ на дебата в БНТ

Гледах снощния дебат между Борисов и Станишев. Не мисля, че дясната идея спечели от него. Дори ми стана жал за младите експерти на ГЕРБ и за усърдието, с което се опитаха да прокарат идеята за по-малко държава и повече пари в ръцете на хората. Част проблема бяха и страничките, които бяха пред тях в студиото. На тях пишеше „Да преодолеем кризата с общи усилия”.

И как ще я преодолеем ? ­

С постоянни срещи на бизнеса, правителството и синдикатите, както пише в точка първа на програмата ?

Или с цялостното преразглеждане на ролята на синдикатите в в нереформираните здравна и осигурителната система ? И ако питате с мен дори с изваждането им от управлението на оперативните програми в планово-икономическите райони ?

Как ще създадем гаранции за повишаването на доверието на Европа и размразяване на спрените средства ? С по-добър одит, с преглед на нарушенията и приоритетно стартиране на някои мерки по оперативните програми ?

Или с оптимизиране на механизмите за управление на средствата, така че решаващ да бъде местният фактор – общините, кметовете. А не парушистите от министерствата и областните администрации в управителните и контролните тела в планово-икономическите райони.

За какво ни е национален и държавно управляван гаранционен фонд, който ще подпомага земеделските производители ?

Не е ли по-добре да убедим Европа, че парите трябва да бъдат насочени, така че на базата на проекти да възникне мрежа от управлявани от самите производители гаранционни фондове, които да бъдат максимално близо до техните региони ?

Колко чини иначе доброто намерение за намаляване на осигурителната тежест дори с 5 процента, ако не си готов с това как да реформираш осигурителната система ?

Възможно ли е да твърдиш, че ще стартираш мярката за технологично обновление на предприятията преди нейния срок през септември, при положение, че изборите са през юли и през август все още текат назначения на министерствата, включително на заместник-министри и шефове на агенции ?

Реално ли е да свеждаш реформата в образованието до схема за отпускане на студентски кредите и финансиране на обучението на добри студенти, та макар и определени от бизнеса, съобразно нуждите на пазара ?

Това са само част от въпросите, които си зададох, докато преглеждах антикризисната програма на ГЕРБ.

Добре, че някои от тях не бяха зададени от техните опонентите в студиото.