Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития

Декларация на форумно общество "Де`й зората" по повод събитията на 14 януари

ФОРУМНО ОБЩЕСТВО„ДЕ`Й ЗОРАТА”

http://www.de-zorata.de/forum/

ДО ОМБУДСМАНА

НА Р. БЪЛГАРИЯ

Гиньо Гочев Ганев

ул. Джордж Вашингтон № 22

София 1000

 

Г-н Омбудсман,

През изтеклите няколко дни станахме свидетели на множество репортажи отIMG_01131.jpg българските и чуждестранните медии, форумите и блогосферата, както и интернет, чрез които можахме съвсем ясно да наблюдаваме масови правонарушения над мирни гражданIMG_01131.jpgи, извършени от униформени служители на МВР.

Наличието на институцията, която оглавявате и заеманата от Вас длъжност на републикански правозащитник в България предоставя възможност на потърпевшите да се обърнат към Вас за застъпничество, когато се засягат или нарушават правата и свободите им от държавни органи и техните администрации (чл. 2 Закон за омбудсмана).­ Същевременно законът Ви оправомощава да действате и по своя инициатива, когато констатирате, че необходимите условия за защита на правата и свободите на гражданите не са били изпълнени (чл. 19, ал. 2 ЗО). В този смисъл е и Вашата досегашна практика, когато вече неколкократно сте се самосезирал. Считаме, че случаят 14-ти януари е най-масовото и най-публичното правонарушение от гл. т. на накърнени основни човешки права (касаещи живота, достойнството, телесния интегритет и здравето) след учредяването на омбудсманската институция в България.

Вземайки предвид, че дейността на омбудсмана е публична (Чл. 4 ЗО) и че омбудсманът е оправомощен да изразява публично мнение и становища в средствата за масово осведомяване (чл. 20, ал. 1, т. 3 ЗО) се обръщаме към Вас, за да заявите становището си по правонарушенията от 14-ти януари т.г. и да се погрижите, в рамките на Вашите правомощия, жалбите на гражданите, които ще достигнат до Вас по този повод да бъдат разглеждани с особена акуратност и най-отговорно.­

Очакваме с внимание Вашата позиция,

За Форумно общество «Де Зората»­

Весела Михова

Мариана Цонева

Мария Спасова

Милен Радев

Митко Тонев

Михаил Новак

Радост Симеонова

Росица Кръстев

Симеон Христов

Славимир Генчев

Стоян Чонев

Христо Беров