Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития

Протестът вече е за нов обществен договор

В блога на Комитата видях проекта за декларация на протестиращите, PLAKAT 28-final NADPIS2.jpgкоято ще бъде прочетена днес следобед на митинга. Едно от исканията в нея – инициирането на нов обществен договор, вече придава нов смисъл на протестите. И това вече е покана към политиците да освободят терена. Не за друго, а защото обществения договор е договор между самите граждани. От тук нататък политиците в България трябва да избират между битността си на политици и качеството си на граждани.

Изборът е най-вече за представителите на десницата. Както в парламента, така и в местната власт. Техният глас в подкрепа на протестиращите и дори тяхното участие вече имат огромно значение. Те, и СДС, и ДСБ – имат моралното право да изберат качеството си на граждани. Не за друго, а защото в далечната 1991 година тъкмо СДС напусна Великото народно събрание. Тъкмо синята партия реши нейните народни представители да не подпишат Конституцията. Ето и мотивът за това решение: : „СДС като демократична коалиция от партии и организации, обединяваща стремежите на милиони български граждани, оценява проектоконституцията като съдъргаща редица недемократични разпореждания, които ограничават основни права и свободи на гражданите и препятстват смяната на политическата и икономическата система”.? Тази оценка бе в основата на решението на СДС неговите народни представители да напуснат Великото народно събрание и да откажат да подпишат Основния закон.

Някой да е отменил това решение ? Питам сега, най-вече Мартин Димитров, председателя на партията-правоприемник на тогавашната коалиция.

Още по валиден е въпросът към народния представител на СДС във Великото народно събрание Иван Костов?, сега председател на­ ДСБ. Той също не положи подписът си под сега действащата Конституция. И определи политическата система на България по следния начин: „Конституцията даде такова направление на демократичния процес, което беше напълно изгодно за БСП. Гарантира безнаказаност за извършените престъпления до 1990 г. И голяма свобода за разграбването на държавната собственост от висшия партиен и административен апарат. Накрая отслаби силно възможностите да се управлява процеса на прехода и той да се извърши бързо.” ?

И ако никой от тях не си спомни какво е решавала собствената му партия или пък е произнасял самият той, да не се сърдят ако площадът скандира бок-лу-ци. Без прилателното ч е р в е н и.
-----------------------
? Декларация на Националния координационен съвет от 8 юли 1991 год.
? По това време той беше министър на финансите, но по силата на старата Конституция беше едновременно и народен представител
? Иван Костов, април 2000 год., интервю, взето от Вяра Николова, „Протестът на 39-те”, София, 2000 год.,